DUYURULAR
Defterdarlığımız Yüksekova Malmüdürlüğü Satış İlanı | 12.04.2018 696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvurularına İstinaden Yapılan Sözlü Sınav Sonuçları | 22.03.2018 696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru Sonuçları | 21.03.2018 696 Sayılı KHK Kapsamında Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru Sonuçları | 21.02.2018 6292 sayılı Kanun Kapsamında 2/B taşınmazlarının değerlendirilmesinde süre uzatımı | 25.10.2017 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 377) | 03.02.2017 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 372) | 03.02.2017 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371) | 03.02.2017 Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 294)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 370) | 03.02.2017 2016/8864 Sayılı Valilik Karanamesi | 03.02.2017
1